Obowiązek informowania


Ochrona danych osobowych jest dla NFON GMBH istotną sprawą. W celu ochrony Państwa danych osobowych, które ewentualnie pobierane są podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub które przesyłają Państwo do nas działamy zgodnie z odpowiednimi ustawowymi regulacjami odnośnie do ochrony danych.

Operatorem niniejszej strony internetowej jest

NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten

NFON GMBH spełniła swój obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:


Markus Kreder
NFON GmbH
Linzer Straße 55
3100 St. Pölten
dataprotection.cee@nfon.com

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przyjmuje się, że jest ono zabronione do chwili otrzymania zgody. Oznacza to, że NFON GMBH może przetwarzać dane osobowe jedynie wówczas, gdy jest to jednoznacznie dozwolone ustawą.

Przetwarzane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów technicznego udostępniania niniejszej strony, do celów analizy zachowania oraz do przekazywania do mediów społecznościowych. O wszelkich innych sposobach przetwarzania poinformujemy Cię przed podjęciem takiego przetwarzania, ewentualnie poprosimy Cię o odpowiednią zgodę.
Jak z tego wynika, przetwarzanie opiera się na następujących podstawach prawnych: artykuł 6, ust. 1 a), b) i f) RODO

Na podstawie artykułu 6 ust. 1 f) Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celu wysyłania newsletterów. Wysyłka odbywa bez zgody, tylko o ile służy to do zawarcia umowy lub prawnie dozwolonej reklamie bezpośredniej. W tym przypadku zakłada się przy wyważeniu interesów, że zawsze chcą Państwo być informowani o nowościach dotyczących istniejących lub nowych produktów, np. zmiany w urządzeniach końcowych, a przez to Państwa prawa i swobody nie zostaną naruszone

Dane przetwarzane przy użyciu cookies są w tym celu przesyłane do następujących odbiorców:

KategoriaCelPrzesyłanie do państw trzecich
Agencja cyfrowaProwadzenie strony internetowejnie
Dostawca narzędzi analitycznychAnaliza użytkowaniaTak, USA
Agencja reklamowaOpracowanie, utworzenie, marketingnie
narzędzie crmMarketingnie
Media społecznościoweMarketingTak, USA

W przypadku, gdyby Twoje dane osobowe miały zostać przekazane do dalszych odbiorców, zostaniesz o tym poinformowany i poproszony o wyrażenie zgody, zanim dane zaczną być przetwarzane. W związku z przesyłaniem danych do kraju trzeciego, w którym stosuje się niższe standardy ochrony danych, nie ma możliwości zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
Przy przetwarzaniu decydujące znaczenie ma polityka prywatności NFON GMBH. W związku z tym okresy przechowywania danych są obliczane i odpowiednio stosowane w zależności od potrzeb.
Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane, masz w każdej chwili następujące prawa:

  • prawo do wglądu do swoich danych
  • prawo do korekty danych
  • prawo do wymazania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzanie danych
  • prawo do możliwości przekazania danych
  • prawo do wyrażenia sprzeciwu, w szczególności w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6, ust. 1 a) i f) RODO.
  • prawo wniesienia zażalenia do organu nadzoru

W przypadku, gdy chcą Państwo skorzystać z jednego z tych praw, prosimy o pisemny kontakt, w dowolnej formie, na podany adres kontaktowy. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa do wniesienia sprzeciwu, przetwarzanie danych, które miało miejsce do tego czasu, pozostaje zgodne z przepisami.
Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w informacji na temat ochrony danych (link).


Zgoda na tracking


Niniejszym wyrażasz zgodę, aby NFON GMBH przekazywała i przetwarzała dane do celów analitycznych z pomocą różnych usługodawców oraz poprzez zapisywanie plików „cookies”. Pod pojęciem celów analitycznych należy rozumieć zarówno analizę wizyt na stronie internetowej „https://www.nfon.com“, jak i przekazywanie danych osobom trzecim, takim jak Xing, Facebook czy Youtube przez zintegrowane wtyczki. W tym celu dane są przekazywane do krajów trzecich, a w związku z tym są poddawane anonimizacji, o ile tylko jest to możliwe. W związku z przesyłaniem danych do kraju trzeciego, w którym stosuje się niższe standardy ochrony danych, nie ma możliwości zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z ustawodawstwem krajowym. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę, co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych do chwili odwołania zgody.

Skalowalny bez granic, niezwykle elastyczny. Odkryj różnorodność NFON Cloud Telephone System.

Idealne rozwiązanie każdego problemu.

FAQ

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące NFON Cloud Telephone System.

Dokumentacje i badania

Dowiedz się więcej o rynku systemów telefonicznych oraz specjalnych rozwiązań aplikacyjnych

Słownik

Nasze tłumaczenia terminów technicznych dadzą ci pełny obraz.

Znajdziemy rozwiązanie dla ciebie

NFON jest europejskim liderem w swojej branży, a liczba jego zadowolonych klientów stale rośnie. Aby to osiągnąć i utrzymać, NFON ma duży zespół serwisowy ponieważ wiemy, jak ważna jest dla wszystkich naszych klientów i partnerów najwyższej klasy obsługa. Co najważniejsze, wszyscy pracownicy NFON pracują z pełnym zaangażowaniem i pasją. Nie ma u nas podejścia „od 9:00 do 17:00” a zwrot "zadowolenie klienta" oznacza wszystko. Ta postawa oraz nasze doświadczenia z klientami z różnych branż, wszystkie stanowiące bardzo konkretne wyzwania i często wymagające unikalnych rozwiązań, doprowadziły nas do miejsca, które teraz zajmujemy. Zachęcamy do zapoznania się z opisami konkretnych przypadków, aby w szczegółach dowiedzieć się jak i jakie korzyści nasi klienci osiągnęli dzięki NFON Cloud Telephone System.

Te firmy używają NFON Cloud Telephone System

Rozwiązania specjalne

Nie tylko funkcjonalności NFON Cloud Telephone System rozszerzają się nieustannie. Ilość miejsc, w których może on być stosowany też stale rośnie. Ten wzrost zwiększa także twoje możliwości uzyskiwania coraz większych korzyści z NFON Cloud Telephone System. Istnieje bardzo niewiele aplikacji, które mają tak wiele specjalnych wymagań, jak systemy telefoniczne. Czy to odbudowa po katastrofie, bardzo skomplikowane modele rozliczeniowe (jak np. w hotelach) lub połączenie z serwerem w nagłych przypadkach (jak np. w szpitalu), NFON ma już standardowe rozwiązania, które uwzględniają tę złożoność. Idealne dla ciebie rozwiązanie może więc być już dostępne. A jeśli nie, to opracujemy je dla Ciebie.