Stopka informacyjna promocji „Klienci pozyskują klientów

Conditions of Participation

1. Uczestnicy
Wszyscy obecni klienci NFON GmbH mogą wziąć udział w programie „Klienci pozyskują klientów”. Wyjątek stanowią pracownicy NFON GmbH oraz powiązanych z tą firmą przedsiębiorstw i członkowie ich rodzin. Reklama samodzielna, reklama poprzez związane z obecnymi klientami przedsiębiorstwa oraz komercyjne użycie kampanii „Klienci pozyskują klientów” są wykluczone. Można pozyskać większą liczbę klientów. Obecni klienci w rozumieniu kampanii „Klienci pozyskują klientów” to wszyscy klienci biznesowi będący klientami końcowymi partnerów umowy

2. Polecanie
Warunkiem uczestnictwa w programie jest pozyskanie przez obecnego klienta nowego klienta przy użyciu formularza polecenia online. Poprzez formularz do potencjalnego nowego klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z poleceniem strony internetowej NFON GmbH. Osoba polecająca może wysłać formularz jedynie za zgodą odbiorcy. Osoba polecająca musi się upewnić, że:

odbiorca polecenia wyraża zgodę na otrzymanie odpowiednich wiadomości e-mail;
odbiorca wyraża zgodę na zapisanie swoich danych osobowych w zaszyfrowanej formie przez firmę NFON GmbH;
odbiorca wyraża zgodę na zapisanie przez związane z NFON AG przedsiębiorstwa swoich danych osobowych w formie zakodowanej.

W przeciwnym razie osoba polecająca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich wynikające z przesłania polecenia bez wyrażenia odpowiedniej zgody. Dodatkowo osoba polecająca jest zobowiązana do pokrycia kosztów wynikających z dochodzenia powyższych roszczeń przez osoby trzecie. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której osoba polecająca dokonuje premiowanych transakcji, podając nieprawdziwe fakty lub wprowadzając w błąd w inny sposób.
Uczestnik otrzymuje premię, jeśli:
pozyskany klient jest nowym klientem i zawiera po raz pierwszy umowę z NFON GmbH na system telefoniczny NFON Cloud z co najmniej pięcioma aparatami. Umowa nie zostanie odwołana lub zaskarżona;
wiadomość e-mail w ramach pozyskiwania klientów musi dotrzeć do nowego klienta, zanim złoży on zapytanie o zawarcie umowy o NFON Cloud. W trakcie składania zapytania o zawarcie umowy nowy klient musi podać zamieszczone w tej wiadomości dane osoby polecającej (imię i nazwisko oraz adres e-mail). Nie ma możliwości późniejszego uzupełnienia danych osoby polecającej. O skutecznym zawarciu umowy decyduje NFON GmbH.

3. Premia
W przypadku zakończonego sukcesem polecenia osoba polecająca oraz nowy klient otrzymują bon na kwotę 300,00 PLN, który po wpłynięciu płatności za pierwsze trzy rachunki miesięczne nowego klienta zostanie rozliczony z kolejnym rachunkiem za NFON Cloud osoby polecającej bądź nowego klienta. Nie ma możliwości wypłaty wartości bonu w gotówce. Wszelkie roszczenia wynikające z premii nie mogą być przenoszone, rozliczane lub obciążane. Firma NFON GmbH skontaktuje się z osobą polecającą poprzez podany w ramach programu „Klienci pozyskują klientów” adres e-mail w kwestii zawarcia umowy z nowym klientem.

4. Pozostałe
Dochodzenie roszczeń drogą prawną jest wykluczone. Roszczenia prawne o otrzymanie premii są wykluczone. Uczestnictwo w programie „Klienci pozyskują klientów” osoba polecająca akceptuje niniejsze warunki. Kampania „Klienci pozyskują klientów” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi firmy NFON GmbH bądź jej partnerów handlowych.