Ochrona danych

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies", plików tekstowych, przechowywanych na komputerze, a które pozwalają na analizę korzystania z tej witryny. Informacje na temat korzystania z tej witryny generowane przez cookie na ogół przekazywane są do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Google najpierw skraca twój adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo pełny adres IP będzie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystał z tych informacji w imieniu właściciela tej strony internetowej do analizy wykorzystania do tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystania z Internetu do właściciela strony internetowej. Adres IP, przesyłany przez twoją przeglądarkę razem z Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu takich ciasteczek przez odpowiednie ustawienia w przeglądarki internetowej; należy jednak pamiętać w tym przypadku ta strona internetowa może nie być w stanie okazać pełnej swojej funkcjonalności.

W ramach realizacji celów przedsiębiorstwa dane mogą zostać przesłane do przedsiębiorstw partnerskich (pomocnicy wykonujący zobowiązanie). W związku z tym zakres przekazywanych danych jest ograniczony do minimum i służy wyłącznie w celu nawiązania kontaktu, konsultacji i ew. zawarcia umowy, jak i usług serwisowych. Obchodzenie się z danymi pozyskanymi i wymienionymi w ten sposób następuje wyłącznie w ramach zawartych umów i poleceń NFON GmbH. NFON GmbH zastrzega sobie w ramach zawartego w niniejszej umowie opisu zlecenia, kompleksowe prawo do wydawania poleceń o rodzaju, zakresie i metod przetwarzania danych, które mogą zostać skonkretyzowane poprzez pojedyncze wskazówki. Przedsiębiorstwa partnerskie działają wyłącznie w imieniu i zgodnie z zaleceniami NFON GmbH.


Dowiedz się, jak wyłączyć rejestrowanie danych Google Analytics i przetwarzania:

Więcej informacji na temat "opt-out plug-in"
Dowiedz się więcej na temat ochrony danych i Google Analytics tutaj:

Ochrona danych i ochrona danych Google Analytics - pluginy Facebook

Google Analytics

Ochrona danych

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies", plików tekstowtch przechowywanych na komputerze, które pozwalają na analizę korzystania z tej witryny. Informacje na temat korzystania z tej witryny, generowane przez cookie na ogół przekazywane są do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane. W przypadku aktywacji na tej stronie internetowej funkcji anonimizacji IP Google najpierw skraca adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystało z tych informacji w imieniu właściciela tej strony internetowej do analizy wykorzystania i do tworzenia raportów, dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia dodatkowych usług, związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystania z Internetu. Adres IP, przesyłany przez przeglądarkę, zgodnie z Google Analytics, nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu takich ciasteczek przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej; należy jednak pamiętać że w tym przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji tej strony internetowej.

Dowiedz się, jak wyłączyć rejestrowanie danych Google Analytics i przetwarzania:

Więcej informacji na temat “opt-out plug-in”.


Dowiedz się więcej na temat ochrony danych i Google Analytics tutaj:

Data protection and Google Analytics

Zasady korzystania z Google Tag Manager