Ludzie czynu w NFON

Hans_Szymanski.png

Hans Szymanski

CEO

Od 2016 r. jest dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym w spółce NFON AG, odpowiedzialnym za strategię oraz fuzje i przejęcia, zarządzanie produktem, finanse, controlling, zarządzanie ryzykiem, relacje inwestorskie i publiczne, kwestie prawne i zgodność z przepisami, zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastrukturą, zaopatrzeniem i łańcuchem dostaw. Hans Szymanski rozpoczął swoją karierę w spółce Klöckner & Co AG, a następnie był dyrektorem finansowym w koncernie Commercial de Laminados SA w Hiszpanii. Przed dołączeniem do NFON był dyrektorem generalnym i dyrektorem finansowym spółki Francotyp-Postalia Holding AG. Hans Szymanski posiada dyplom ukończenia studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ruhr w Bochum.

César Flores Rodríguez

Kierownik Biura Sprzedaży

Od 2018 r. César jest odpowiedzialny w spółce GUS NFON AG za sprzedaż, handel międzynarodowy i marketing. Po ukończeniu studiów César rozpoczął pracę w Mercer Management Consulting (dziś Oliver Wyman). W 2000 r. César był jednym z założycieli CONJECT Group, gdzie pracował do 2016 roku. Przed dołączeniem do NFON był dyrektorem ds. operacyjnych w obszarze EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) spółce w Aconex Ltd. César Flores Rodríguez uzyskał podwójny dyplom w zakresie zarządzania międzynarodowego na Uniwersytecie Reutlingen w Niemczech oraz na Uniwersytecie Pontyfikalnym Comillas (ICADE) w Madrycie w Hiszpanii.

Cesar_Flores_Rodriguez.png
NFON_Jan_Peter21596.png

Jan-Peter Koopmann

Dyrektor ds. Technologii

Jan pracuje w spółce NFON AG od 2009 r. Od 2012 roku odpowiada za badania i rozwój, operacje techniczne, ochronę danych, wsparcie techniczne/logistykę, wewnętrzny serwis IT, zapewnianie jakości/zarządzanie oraz doradztwo techniczne. Jan-Peter Koopmann rozpoczął swoją karierę jako Członek Zarządu w spółce reiss GmbH. Jan-Peter Koopmann założył spółkę Seceidos GmbH & Co. KG i pełnił w niej funkcję właściciela i dyrektora zarządzającego. Jan-Peter uzyskał dyplom z informatyki biznesowej na Uniwersytecie Technicznym Darmstadt w Niemczech.

Gernot Hofstetter

Dyrektor zarządzający

Gernot rozpoczął karierę zawodową na stanowisku inżyniera transmisji austriackiego operatora telefonii komórkowej (ONE), następnie dział techniczny zamienił na dział sprzedaży u globalnych dostawców sieciowych, takich jak GTS/Ebone i MCI. Przed rozpoczęciem pracy w NFON pracował jako dyrektor sprzedaży w firmie Interoute. W NFON odpowiada za Austrię i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Gernot studiował w Kolegium na kierunku inżynieria elektroniki i komunikacji oraz w handlowej szkole ekonomicznej w Wiedniu.

Gernot_01.png

Our Supervisory Board

Rainer_Koppitz_NFON_03_12_20187508_01.png

Rainer-Christian Koppitz

Przewodniczący

Obecnie pełni funkcję dyrektora generalnego i dyrektora zarządzającego w spółce B2X GmbH, będącej światowym liderem w outsourcingu usług posprzedażowych w zakresie procesów biznesowych. Wśród klientów spółki należy wymienić takich graczy jak: Apple, Google, Amazon, Samsung, Sony i Microsoft. Przed rozpoczęciem pracy w B2X Rainer pracował dla BT Germany/Austria i piastował stanowisko dyrektora generalnego NFON w latach 2012-2015. W 2015 r. Rainer został powołany do rady nadzorczej NFON. Rainer uzyskał dyplom z zarządzania na Siemens Corporate University w 1990 roku.

Dr. Rupert Doehner

Wiceprzewodniczący

Od 2015 roku partner i dyrektor zarządzający w spółce RECON Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH oraz doradca m.in. firm średniej wielkości zorientowanych na rynek kapitałowy w zakresie prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. Rupert jest także dyrektorem zarządzającym w spółce LE Campus GmbH. W 2018 r. Rupert został powołany do rady nadzorczej NFON. Rupert studiował prawo i ekonomię na uniwersytetach w Bayreuth w Niemczech i Lozannie w Szwajcarii.

Rupert_Doehner_NFON_03_12_20187428_002.png
Ralf_Gruesshaber_NFON_03_12_20187147.png

Ralf Grüßhaber

Od 2017 roku jest dyrektorem zarządzającym i dyrektorem finansowym w spółce think project! GmbH będącej międzynarodowym dostawcą oprogramowania do świadczenia usług współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w branży budowlanej i inżynieryjnej. Ralf jest również zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej spółki Telegate AG od 2014 roku. W 2018 r. Ralf został powołany do rady nadzorczej NFON. Ralf uzyskał tytuł magistra zarządzania w biznesie na Uniwerystecie Technincznym w Offenburgu w Niemczech.

Angélique Werner

Od 2013 roku Angélique pracuje jako starszy dyrektor ds. sukcesu klientów w Salesforce.com, międzynarodowym dostawcy rozwiązań w chmurze. W Salesforce doradza dużym klientom, takim jak Carl Zeiss, Kuka, Pro7Sat1, Zalando i Coca-Cola, przechodzącym procesy transformacyjne. Wcześniej pracowała dla Siemens Nixdorf na Tajwanie, Siemens Business Services oraz Siemens IT Solutions and Services. W 2018 r. Angélique została powołana do rady nadzorczej NFON. Angélique zdobyła dyplom z zarządzania i informatyki na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Beuth w Berlinie.

Angelique_Werner_2.1.png