1.4. Conferentie

Drie gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een nieuwe deelnemer aan het gesprek toevoegen en zo een drie gesprek te starten.

Een drie gesprek starten

  1. Start een gesprek met deelnemer 1, en zet deze in de wacht via .
  2. Start een gesprek met deelnemer 2 zodra deze beantwoord drukt u op .

Een deelnemer uit de conferentie verwijderen

Tijdens een conferentie kunt u andere partijen verwijderen uit de conferentie. Deze functie is alleen beschikbaar voor een conferentie zijn die u heeft gestart.

  1. Druk tijdens een conferentie op .
  2. Kies .
  3. Kies de deelnemer via de optie toets of of ,en vervolgens op .
  4. Druk op.
  5. Druk op .
  6. Die via de optie toets of of , en , om de deelnemer te selecteren.

Beëindigen van een conferentie gesprek

Om het gesprek te beëindigen kies .