1. Overzicht

App instellingen

De app-instellingen zijn toegankelijk door op het gebruikersprofiel in de linkerbovenhoek te klikken, hier is mogelijk de instellingen te openen en wijzigen

 • "Call With"
 • "VoIP"
 • Omleidingen
 • Instellingen 
  • Taal
  • Call Through nummer
  • Registreer telefoonnummer
  • App rechten

En de sessie beëindigen door "uitloggen"

app_settings_EN