Duty to inform


We at NFON AG take data protection very seriously. In order to protect your personal data, which may be collected when you visit our website or which you transfer to us, our procedures are in accordance with the applicable legal data protection provisions.

NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München,
is responsible for operating this website

It is the duty of NFON AG to appoint a Data Protection Officer and we have complied with this requirement. You may contact our Data Protection Officer:


Julius Bloch
NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München
datenschutz@nfon.com

We process your personal data solely for the purposes of technical provision of this site, for purposes of analysis of user behaviour or to connect to social media. Any other type of processing whatsoever shall be advertised to you prior to processing and we will have to obtain your consent to it.

The processing therefore relies on the following legal principles: Article 6 (1) points (a), (b) and (f) GDPR.

For this purpose we transfer your processed data to the following recipients:

CategoryPurposeTransfer to a third country
digital agencyoperator of the websiteno
supplier of analysis toolsusage analysisyes, USA
advertising agencydevelopment, design and marketingno
CRM ToolMarketingno
social mediaMarketingyes, USA

If your personal data are transferred to recipients other than those specified, you will be notified thereof and we have to obtain your consent. When data are transferred to a third country, in which accordingly, the level of data protection is less stringent, the processing of data pursuant to national laws cannot be ensured.
The principles of data protection are definitive for NFON AG. For this reason the storage periods are determined according to their necessity and are implemented accordingly.
As a data subject, whose personal data are processed, you have at all times the following rights:

 • right to access
 • right to rectification
 • right to erasure
 • right to restriction of data processing
 • right to data portability
 • right to object, in particular in the case of processing pursuant to Article 6 (1) points (a) and (f) GDPR.
 • right to lodge a complaint with a supervisory authority

If you wish to exercise these rights, please write informally to the contact address provided. If you wish to make use of your right to object, the processing of your data up to the time of your objection remains unaffected.
Further information on the processing of your data is available in the Privacy Statement (link).


Consent – Tracking


With the confirmation you are giving your consent that NFON AG may transfer and process your data for the purposes of analysis by a variety of service providers and by installing cookies. Analysis purposes include both the evaluation of visits to the website, https://www.nfon.com and also the transfer of the data to third party suppliers, such as Xing, Facebook and YouTube, by means of integrating plug-ins. For these purposes the data are transferred to third countries and insofar as this is possible, they are transferred only in anonymised form. When data are transferred to a third country, in which accordingly, the level of data protection is less stringent, the processing of data pursuant to national laws cannot be ensured. You have the right at any time to withdraw this consent; however data processed up until the date of the withdrawal remain unaffected.

Privacyverklaring

Inleiding

Gegevensbescherming is belangrijk voor NFON AG. Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens, die eventueel bij een bezoek aan onze webpagina's worden verzameld of door u aan ons worden doorgegeven, handelen wij in overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen omtrent gegevensbescherming.

Voor het beheer van deze website is

NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München, 
verantwoordelijk.


De NFON AG is haar verplichting om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen dienovereenkomstig nagekomen. Deze is op de volgende manier te bereiken:

Julius Bloch
NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München
datenschutz@nfon.com

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die uw persoon betreffen of die daarop terug te voeren zijn (persoonlijk herleidbaar). Daaronder vallen gegevens zoals uw naam, adres, postadres of telefoonnummer. Gegevens die niet aan uw identiteit kunnen worden gekoppeld, vallen er niet onder.

Voor de verwerking van persoonsgegevens geldt altijd een verbod mits er toestemming voor is. Dit betekent dat NFON AG alleen persoonsgegevens mag verwerken als dit expliciet is toegestaan ​​door de wet.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de technische realisatie van deze website, voor analyse van het gebruik ervan of om door te geven aan sociale media. Elke ander gebruik zal voorafgaand aan de verwerking aan u worden medegedeeld, of u moet hiermee instemmen.

De verwerking is daarom gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen: Artikel 6, paragraaf 1a, b en f van de AVG
Op basis van artikel 6 paragraaf 1f worden verder uw persoonsgegevens ook gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. De verzending vindt alleen zonder toestemming plaats voor zover dit het voorbereiden van een overeenkomst of de wettelijk toegestane direct-marketing dient. Hiertoe wordt er in het kader van belangenafweging van uitgegaan dat u op elk moment geïnformeerd wilt worden over nieuwtjes m.b.t. bestaande of nieuwe producten, bijvoorbeeld veranderingen aan apparatuur, en uw rechten en vrijheden daardoor niet worden beïnvloed.

Daarnaast worden persoonsgegevens om technische redenen verwerkt door het gebruik van http-protocollen of door het gebruik van cookies.

Door het gebruik van http-protocollen worden er door de server de volgende gegevens verzameld:

DatumBewaartijd
Browsertype/-versie14 maanden
Gebruikt besturingssysteem14 maanden
Referrer-URL14 maanden
IP-adres12 maanden
Tijdstip van verzoek14 maandenElke verdere verwerking van persoonsgegevens wordt u voordat ze worden verwerkt, getoond of is vanzelfsprekend omdat u deze zelf invoert. De bewaartermijnen worden op basis van processen en doeleinden bepaald en aangehouden in overeenstemming met alle wettelijke verplichtingen.

In de alinea over "Cookies" wordt u expliciet verteld welke persoonlijke of herleidbare gegevens worden verwerkt bij het gebruik van cookies en hoe lang de geplaatste cookies worden bewaard.

Uw verwerkte gegevens worden daarvoor aan de volgende ontvangers doorgegeven:

CategorieDoelOverdracht naar een ander land
Digitaal agentschapBeheer van de websitenee
Aanbieder van analysetoolsGebruiksanalyseja, de VS
Reclame-agentschapOntwikkeling, vormgeving en marketingnee
CRM-toolMarketing, nieuwsbriefnee
Sociale mediaMarketingja, de VS


Als uw persoonlijke gegevens aan andere dan de vermelde ontvangers worden doorgegeven, wordt u daarover vóór de verwerking geïnformeerd en moet u hiervoor toestemming geven. Als de gegevens worden doorgegeven aan een ander land waar een lager niveau van gegevensbescherming aanwezig is, kan de gegevensverwerking in verband met de nationale wetgeving niet worden gegarandeerd.

Rechten van betrokken personen

U als betrokken persoon van wie de gegevens worden verwerkt, hebt altijd de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op correctie
 • Recht op verwijdering
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht op herroeping, met name in geval van verwerking op grond van artikel 6, paragraaf 1a en f van de AVG.
 • Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan schriftelijk contact met ons op via het vermelde contactadres. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping, blijft de tot dat moment uitgevoerde gegevensverwerking onaangetast.

Cookies

Op onze webpagina's worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw harde schijf kan worden geplaatst. Dit gegevensbestand wordt door de webserver, waarmee u via uw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) een verbinding hebt gemaakt, gegenereerd en vervolgens naar u verzonden.
In de volgende tabel krijgt u alle relevante informatie over de cookies die door ons worden gebruikt:

CookieFunctieBewaartijd
dcDemografische en interesse-gegevens, reclame en remarketing-functies3 maanden
gaDient om gebruikers te onderscheiden2 jaar
gaidDient om gebruikers te onderscheiden24 uur
_dc_gtm_uapropertyidDeze cookie wordt geassocieerd met websites die de Google tag-manager gebruiken om andere scripts en code in een pagina te laden. Waar dit wordt gebruikt, kan het als absoluut noodzakelijk worden gezien, omdat anders andere scripts mogelijk niet correct werken. Aan het einde van de naam staat een uniek nummer dat verwijst naar het bijbehorende Google Analytics-account.1 minuut
gaaudiencesDemografische en interesse-gegevens, reclame en remarketing-functies3 maanden
frWordt door Facebook gebruikt om een reeks van reclameproducten te tonen, bijvoorbeeld real-time aanbiedingen van andere adverteerders.3 maanden
MUIDBing Ads (voorheen Microsoft adCenter en MSN adCenter) is een dienst die Pay-per-Click reclame zowel op Bing als op Yahoo! zoekmachines aanbiedt Suchmaschinen anbietet1 jaar
MUIDBBing Ads (voorheen Microsoft adCenter en MSN adCenter) is een dienst die Pay-per-Click reclame zowel op Bing als op Yahoo! zoekmachines aanbiedt1 Jahr
__qcaAdServer, inkoopplatform, Data Management-platform van de aanbieder Adform.1 jaar
cidAdServer, inkoopplatform, Data Management-platform van de aanbieder Adform.2 maanden
uidAdServer, inkoopplatform, Data Management-platform van de aanbieder Adform.2 maanden
IDEGebruikt door Google DoubleClick om de acties van gebruikers op de webpagina na de advertentie of het klikken op een van de advertenties van de aanbieder te registreren en te melden, met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en de gebruiker doelgerichte reclame te tonen.3 maanden
mcQuantcast AI-gestuurde targeting-oplossing1 jaar

Klik hier om tracking-scripts en niet-essentiële cookies uit te schakelen.


De tabel van de weergegeven cookies is een overzicht van alle door de NFON AG gebruikte cookies die worden gebruikt op alle internetsites van de groep. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat al deze cookies worden gebruikt door de webpagina die u momenteel bezoekt.

De meeste browsers zijn momenteel zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U hebt echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of hun geschiedenis wordt gewist. Het uitschakelen van cookies betekent echter dat sommige gedeeltes van de homepage mogelijk niet goed functioneren. Bovendien kunt u cookies ook op elk moment handmatig verwijderen.

Plug-ins - sociale media

Gebruik van link-buttons van sociale netwerken op de homepage
Onze homepage bevat link-buttons naar het internet-aanbod van Facebook, Twitter, Google+ en XING (hierna "sociale netwerken" of "aanbieder" genoemd).

De link-button naar het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, herkent u aan de witte letter "f" op een blauwe achtergrond.

De link-button naar de microblogdienst van Twitter, die wordt aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, herkent u aan de witte vogel op een blauwe achtergrond.

De link-button naar het sociale netwerk Google+, dat wordt aangeboden en beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, herkent u aan de witte letter "g" en een plusteken, beide op een rode achtergrond.

De link-button naar het sociale carrière-netwerk XING, dat wordt aangeboden en beheerd door XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, herkent u aan de licht- en donkergroen gestileerde letter "X".

De link-button naar het sociale medium Youtube, dat wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"), herkent u aan het rood-witte symbool.

Wanneer u op een van deze buttons klikt, komt u terecht op onze desbetreffende pagina in het gekozen sociale netwerk. Bent u tegelijk ingelogd op uw account bij het door u gekozen sociale netwerk, dan kan het uw bezoek aan onze pagina daar koppelen aan uw gebruikersaccount. Afhankelijk van het geselecteerde sociale netwerk hebt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om onze activiteiten daar te volgen en daardoor actuele informatie van ons te krijgen of deze met andere leden van het sociale netwerk te delen.
Meer informatie over het gebruik van sociale netwerken vindt u voor:

Facebook op http://www.facebook.com/legal/terms
Twitter op https://support.twitter.com/ en https://twitter.com/tos
Google+ op http://www.google.com/intl/de/policies/terms/
XING op https://www.xing.com/help/
Youtube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Als u niet wilt dat deze aanbieders uw bezoek aan onze webpagina's kunnen koppelen aan uw bijbehorende gebruikersaccount, log dan eerst uit bij deze aanbieders.

Webanalyse

Wij willen u op deze plek informeren over de door NFON AG gebruikte webanalyse-tools. Wij gebruiken hetzij Google Analytics hetzij Piwik.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. ("Google"), en Google Adwords. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet de volledige functionaliteit van deze website kunt benutten. U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google wordt geregistreerd en verwerkt door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Aanvullende informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html of op www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website de anonimiseringsfunctie van Google Analytics wordt gebruikt om een anonieme verwerking van IP-adressen te garanderen.