string(43) "https://www.nfon.com/hr/o-nama/medunarodno/" grep 'RewriteRule ^hr/o-nama/medunarodno/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessstring(50) "https://www.nfon.com/de/unternehmen/international/" grep 'RewriteRule ^de/unternehmen/international/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessstring(50) "https://www.nfon.com/en_de/about-us/international/" grep 'RewriteRule ^en_de/about-us/international/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessstring(50) "https://www.nfon.com/at/unternehmen/international/" grep 'RewriteRule ^at/unternehmen/international/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessstring(47) "https://www.nfon.com/gb/about-us/international/" grep 'RewriteRule ^gb/about-us/international/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessstring(47) "https://www.nfon.com/nl/contact/internationaal/" grep 'RewriteRule ^nl/contact/internationaal/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessstring(41) "https://www.nfon.com/pl/o-nas/na-swiecie/" grep 'RewriteRule ^pl/o-nas/na-swiecie/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessstring(53) "https://www.nfon.com/sk/o-nas/medzinarodne-posobenie/" grep 'RewriteRule ^sk/o-nas/medzinarodne-posobenie/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessstring(53) "https://www.nfon.com/es/acerca-de-nfon/internacional/" grep 'RewriteRule ^es/acerca-de-nfon/internacional/\$.*\R=301' /www/373936_70794/rp-hosting/5126001/6126001/typo3cms/nfoncom/.htaccessMeđunarodno

Titel

Iz München-a diljem svijeta.

Svijetski predvodnik u telefonskim sustavima iz oblaka.

NFON diljem svijeta

NFON je vodeći europski pružatelj usluga telefonje iz oblaka sa klijentima diljem Europe. NFON telefonski sustavi su dostupni u sljedećim zemljama:

Njemačka: Tel: 0800 0 636624
Austrija: Tel: 0800 100 277
Velika Britanija: Tel: 020 3740 6740
Nizozemska: Tel: 088 743 6363
Hrvatska: Tel: 0800 77 75
Poljska: Tel: +48 22 246 499 6
Rumunjska: Tel: +40 31 780 636 6
Slovačka: cee(at)nfon.com
Slovenija: Tel: +386 1 777 155 6
Španija: Tel: +34 910616600
Mađarska: Tel: +36 1 580 255 6
Švicarska(zastupana po Sunrise Communications AG): Tel: 0800 1 11555

NFON se širi i uskoro će biti dostupan i u: Italija.

Vaš lokalni predstavnik se raduje vašim upitima!

NFON International